Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info please look at this Forum Post

:: за Участие ::

Здравейте! Ардуино има нужда от вашата помощ!

Единственото, което трябва да направите за да можете да влезете на Игрището е да си създадете потребителско име. След това ще можете да редактирате всяка страница като натиснете 'Edit' линка намиращ се най-горе на всяка страница.

Създаване на потребителско име

Редактиране на страници

Създаване на нови страници