Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info please look at this Forum Post

Свързване на Arduino Duemilanove, Mega или UNO към PC с Ubuntu с KDE.

Примерът е с препоръчваната за учащи се дистрибуция УСУ, версия 8.1, но би трябвало да е валиден за всяка дистрибуция с KDE десктоп мениджър.

1. Убедете се, че имате връзка към Интернет.

2. От менюто "Програми" изберете "Управление на софтуер" и цъкнете върху него.

3. В полето за търсене горе в дясно на отворилия се прозорец, започнете да пишете "arduino". Преди да сте го написали изцяло, в прозореца ще се появи пакета "Arduino IDE".

4. Цъкнете върху него и след това цъкнете върху появилия се бутон "Инсталиране".

5. Ще Ви бъде поискана Вашата парола. След като я въведете, пакетът ще бъде свален от хранилищата на Ubuntu и ще бъде инсталиран.

6. Можете да затворите прозореца "Управление на софтуер" и да стартирате програмата за работа с Arduino. Ще намерите Arduino IDE в менюто Програми -> Програмиране.

7. Включете USB кабела в платката, след това в компютъра и изчакайте няколко секунди.

8. В прозореца на Arduino IDE, от менюто Tools изберете Serial port и цъкнете върху /dev/ttyACM0 (понякога е /dev/ttyACM1). Ако липсва, значи е трябвало да изчакате още 5-10 секунди.

9. Проверете в менюто Tools -> Board дали отметката е върху Вашия модел платка.

Готово! Можете да заредите скица от менюто File -> Examples и след това да я качите на платката като цъкнете върху бутона Upload в лентата с инструменти.