Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info please look at this Forum Post

:: Свързване и Конфигуриране на Ардуино ::

Съдържание


Свързване на Arduino Duemilanove или Mega към PC с Windows XP.

За да инсталирате средата за програмиране на Ардуино и да свържете платката към PC с Windows XP следвайте тези стъпки:

1. Изтеглете последната версия на средата за програмиране на Ардуино от http://arduino.cc/en/Main/Software

и я разархивирайте на място, което после лесно ще откриете (например C:\Program Files).

2. Свържете платката Ардуино към компютъра с USB кабела.

Забележка: Някои Windows XP инсталации съдържат необходимите драйвери и малко след като свържете платката ще видите съобщение Your new hardware is installed and ready to use. Ако вашият случай е такъв, преминете директно към стъпка 3.

2.1 Ако драйверите не се инсталират автоматично, ще се появи прозорец Found New Hardware, който ще предложи помощ за инсталацията. На първия прозорец изберете No, not this time и натиснете Next.


2.2 Изберете Install from a specific location (Advanced)


2.3 В полето Browse нагласете пътека към папката FTDI USB Drivers (която е в папката с разархивираната среда за програмиране на Arduino ---> drivers)


2.4 Натиснете Finish


Компютърът отново ще покаже Found New Hardware прозореца. Просто повторете стъпки 2.1, 2.2, 2.3, и 2.4. Налага се драйверите да се инсталират два пъти, защото първо се инсталира драйвера от ниско ниво, а при втората инсталация се добавя код, който кара компютъра да "вижда" Ардуино платката сякаш е свързана през сериен порт.

3. За да разберем кой порт ще използва Ардуино (може да е различен за различните платки и компютри), с двоен клик отворете My Computer
3.1 Кликнете върху View System Information (отваря нов прозорец)
3.2 Отидете на таба Hardware
3.3 Натиснете Device Manager (отваря нов прозорец)


3.4 Кликнете върху знака плюс (+) до Ports (COM & LPT) и запомнете числото след COM.


4. За да конфигурирате вида платка и COM порта стартирайте средата за програмиране от иконата

4.1 Посочете вида платка от Tools > Boards >


4.2 Посочете COM порта от Tools > Serial Port > и изберете COM порта от края на стъпка 3 и сте готови!


----

Свързване на Arduino Duemilanove и Mega към PC с Windows Vista

Указания за свързване на Ардуино към PC с Windows Vista (предстои, но по-вероятно е да не бъде написано).


Свързване на Arduino Duemilanove и Mega към PC с Linux

Указания за свързване на Ардуино към PC с Linux.


Свързване на Arduino Duemilanove и Mega към Mac

Указания за свързване на Ардуино към Mac машини(предстои).


Изпробване на връзката между Ардуино и компютъра

1. За да изпробвате дали Ардуино и компютъра си комуникират безпроблемно използвайте еквивалента на 'Hello World!' в електрониката - мигането на светодиод.

1.1 Свържете светодиод към пин 13 (по-дългото краче на светодиода влиза в пин13, а по-късото в пин GND който се намира до пин13).


1.2 Заредете програмата Blink от списъка с примерни програми (File > Examples > Digital > Blink)


1.3 Компилирайте като натиснете бутона 'Verify'


1.4 Качете програмата на Ардуино с бутона 'Upload'


Ако всичко е наред, светодиодът, свързан към пин 13 ще светва и изгасва на всяка секунда.