Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info please look at this Forum Post

:: Редактиране на Страници ::

На тази страница са демонстрирани основните похвати за изобразяване на текст (и картинки) в PmWiki (което се използва за основа на Ардуино Игрището). Всъщност е много лесно да се създават и редактират страници и без да се използва показаното по-долу форматиране, но ако ви се наложи примерите са тук. За да редактирате дадена страница просто натиснете 'Edit' линка най-горе на страницата.

За експерименти с форматирането, моля използвайте Пясъчника.


Параграфи

 • За да създадете параграф просто напишете текста.
 • Думите се преминават автоматично на нов ред когато полето им свърши (word wrap). За да изключите тази опция напишете командата над параграфа.
 • Използвайте празни редове за да отделите два параграфа.
 • Използвайте \ (една обратно наклонена черта) в края на реда за го свържете с текста на следващия ред.
 • Използвайте \\ (две обратно наклонени черти) в края на реда за да принудите текста да мине на нов като останете в същата „среда“ (например да останете на същия булет).


Номерирани списъци и списъци с водещи символи

Списъците с водещи символи се създават като се постави звезда (*) в началото на реда или клетката. Номерираните списъци се създават като се сложи символа (#) в началото на реда. Броя на звездичките и # символите определя нивото на булета:

Изписване

* Първо ниво на списък с водещи символи
** Второ ниво на списък с водещи символи
### Номерирай това
#### И това (при необходимост)
### После и това
** Още един елемент от второ ниво на списък с водещи символи
* И елемент от първо ниво на списък: Рецепта
## Подгответе се
### Разопаковайте хляба
### Нарежете го на филийки
### Сложете го в тостера
## Включете тостера
## Отдръпнете се назад

Резултат

 • Първо ниво на списък с водещи символи
  • Второ ниво на списък с водещи символи
   1. Номерирай това
    1. И това (при необходимост)
   2. После и това
  • Още един елемент от второ ниво на списък с водещи символи
 • И елемент от първо ниво на списък: Рецепта
  1. Подгответе се
   1. Разопаковайте хляба
   2. Нарежете го на филийки
   3. Сложете го в тостера
  2. Включете тостера
  3. Отдръпнете се назад


Списъци с определения

Списъците с определения се създават с поставяне на двуеточие ( : ) в ляво на текста:

Изписване

:термин:определение на термина
::елемент от второ ниво: определение на елемента от второ ниво

Резултат

термин
определение на термина
елемент от второ ниво
определение на елемента от второ ниво


Хоризонтална линия

За да направите хоризонтална линия поставете четири или повече тирета (----) в началото на реда.


Наблягане на част от текста

 • Обградете текст с по две единични кавички (''текст'') за да наблегнете (чрез италикс)
 • Обградете текст с по три единични кавички ('''текст''') за да наблегнете силно (чрез болд)
 • Обградете текст с по пет единични кавички ('''''текст''''') за да наблегнете мноого силно (чрез болд и италикс)
 • Обградете текст с по два @ знака (@@текст@@) за по-различен шрифт
 • Използвайте [+текст+] за по-голям фонт, [++текст++] за още по-голям, [-текст-] за по-малък, и [--текст--] за още по-малък
 • Наблягане може да се прави по много пъти на един и същи ред, но не може да се преминава текстови граници (например не може да преминете на друга клетка в таблица по средата на болднат текст)

Допълнителни варианти за форматиране

Изписване

'+голям+', '-малък-', '^супертекст^', '_субтекст_',

{+подчертай+},
{-изтрий или задраскай-}

Резултат

голям, малък, супертекст, субтекст,

подчертай,
изтрий или задраскай


Препратки (Линкове)

 • Използвайте думи и фрази в двойни квадратни скоби (например [[Redaktirane na Stranici]]) за да създадете линкове към други страници в това wiki.
 • На някои PmWiki сайтове, съединени думи започващи с главни букви (например WikiWords) също може да се използват за създаване на препратки към други страници в wiki-то без да се налага използването на квадратни скоби.
 • Изписвайте "http:", "ftp:", "gopher:", "mailto:", или "news:" за да създадете линк към страница извън wiki-то, като например http://www.robotev.com/biblioteka.
 • Уеб адреси завъшващи на .gif, .jpg, или .png автоматично се изобразяват като картинки.
 • Текст изпълняващ ролята на линк се създава чрез [[дестинация | текст]] или чрез [[текст → дестинация]]. За текст може да се използва уеб адреса на картинка като тя става линк към дестинацията.
 • За препратки към определена дестинация на самата страница използвайте [[#дестинация]].


Заглавия

Заглавията се изписват като се постави възклицателен знак (!) преди текста. Колкото повече са бъзклицателните знаци толкова по-ниско е нивото на заглавието. Ето така,

Изписване

! Заглавие от първо ниво
!! Заглавие от второ ниво
!!! Заглавие от трето ниво
!!!! Заглавие от четвърто ниво

Резултат

Заглавие от първо ниво

Заглавие от второ ниво

Заглавие от трето ниво

Заглавие от четвърто ниво


Прескачане на форматирането

Всеки текст и смиволи поставени между и не се интерпретират от PmWiki. Така може да се изключи интерпреацията на командите за форматиране и да се неутрализират WikiWords които не са линкове. А още по-лесен начин е отпред да се постави символа ( ` ), например WikiWord.

Трикът и може да бъде приложен на няколко реда, включително и празни редове. Така лесно може да се вмъкнат редове текст, които ще бъдат изобразени като неформатиран текст и няма да се интерпретират от PmWiki. Само не забравяйте да оставите празно място (space) преди отварящите [=, и да завършите с =]. Ако има двойки [= .. =] в кода след всяко =] поставяйте =] [= . Например:

Изписване

[=Кода поставяме тук, да кажем [[PmWiki.PmWiki]] $CurrentTime $[by] $AuthorLink: [=$ChangeSummary=]'; #просто някакъв код =]

Резултат

Кода поставяме тук, да кажем [[PmWiki.PmWiki]] $CurrentTime $[by] $AuthorLink: [=$ChangeSummary=]'; #просто някакъв код


Таблици

Таблиците се дефинират чрез обграждане на клетките с ' || '. Текст с разтояния отпред и отзад се центрира; текст предхождан от разстояние се подравнява в дясно; при всички останали случаи текста се подравнява в ляво. Празна клетка ще направи така че предходната да обхване няколко колони. (За момента няма механизъм в които клетка да обхваща няколко реда.) Ред започващ с ' || ' задава атрибутите на последващата таблица (или таблици). Клетки с първи символ ' ! ' позволяват да се наблегне на текста в клетката или се използва като заглавие.

Изписване

 ||border=1 width=50%
||!Таблица||!С примерно||!Заглавие||
||!Ляво  || Център || Дясно||
||A    ||! a B  ||   C||
||    || единична клетка ||   ||
||     клетка на няколко колони  |||||| 

Резултат

ТаблицаС примерноЗаглавие
ЛявоЦентърДясно
Aa BC
 единична клетка 
клетка на няколко колони