Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info pleae look at this Forum Post

Засичане на движение чрез Arduino и PIR Motion сензор


PIR Motion SE-10 е сензор за засичане на движение. Захранранва се с напрежение от 5 до 12V като по даташийт се препоръчват точно 12V. След подаване на захранване, са му необходими около две секунди за да „снима“ помещението и да започне работа. Ако засече движение, сменя състоянието на пин „аларма“ в LOW.

В примера използваме батерия от 9V за да захраним сензора, тъй като Arduino не доставя повече от 5V. Използваме и светодиод, който да сигнализира за движение около сензора.

Свързване

Червеният кабел на сензора е към плюсa на батерията, а кафявият е към минусa. Минусът на на батерията се свързва и към GND пин на Arduino. Черният кабел се свързва през 10k ома PullUp резистор към плюсa на батерията и към пин 7 на платката. Светодиода е между GND и пин 13 без ограничителен резистор.

Код

/*

 * Отчита движение чрез PIR Motion сензор
 * Сигнализира чрез светодиод

 Свързване:
 * Анода на светодиода е към пин 13, а катода му към GND
 * Червеният кабел на сензора е към плюсa на батерията, а кафевият към минуса
 * Минусът на батерията се свързва и към пин GND на Arduino
 * 10k резистор се свързва между черния кабел на сензора и плюса на батерията
 * Черният кабел се свързва и към пин 7 на Arduino

 * Tihomir Trifonov (07-2011)
 * с подкрепата на Robotev.com

 */

//// пинове за вход и изход
const int buttonPin = 7; // казва към кой пин е сензора 
const int ledPin = 13;  // пин, който пали светодиода

//// променливи, използвани в програмата 
int buttonState = 0;   // запомня състоянието на сензора

void setup() {// инициализации

 pinMode(ledPin, OUTPUT);  // задава пин-а на светодиода
               // като изход
 pinMode(buttonPin, INPUT); // задава пин-а към сензора
               // като вход
}

void loop(){ // програмен цикъл

///// проверява състоянието на сензора и светва светодиода 
///// ако е засякъл движение

 buttonState = digitalRead(buttonPin); // чете състоянието на пин 7                  
 if (buttonState == LOW) {       // проверява дали е LOW     

  digitalWrite(ledPin, HIGH); // пали светодида ако има движение               
 } 
 else {

  digitalWrite(ledPin, LOW); // гаси светодиода ако няма движение                            
 }
}

При така зададената проверка на състоянието, светодиода ще свети при засичане на движение.