Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info pleae look at this Forum Post

Изписване на екрана (Hello World)

В този урок ще Ви покажа как да изпишите "Hello World!" на течнокристалния дисплей.За примера съм ползвал един доста евтин китайски вариант NT-C0821A-YFSNDY-B2 8х2 ( 8 символа, 2 реда ) за цена под 10 лв.

Течнокристалния дисплей има паралелен интерфейс, което означава, че микроконтролера манипулира с няколко извода едновременно за да управлява дисплея.

Интерфейса се състои от следните изводи:

Извод за избор на регистъра (RS) , който управлява къде да се записват данните в паметта на течнокристалния дисплей. Вие може да избирате или регистър данни който следи какво отива към екрана, или регистър инструкции, който определя следващите инструкции към контролера.

Извод Четене/Запис (R/W) който избира вида на работа – четене или запис.

Извод „Разрешение” (Е) който разрешава записа в регистрите

8 изводен куплунг (D0-D7). Състоянието на тези изводи (високо или ниско) са битовете които вие записвате в регистъра когато записвате, или прочетените стойности в режим четене.

Изводи захранване (Vdd +5V и земя Vcc) и изводи осветеност (A+ и K-) които можете да използвате за захранването на течнокристалния дисплей, да включвате и изключвате съответно осветеността.

Процеса на управление на дисплея включва подаване на данни които формират(определят) картината която искате да изобразите в регистъра за данни, след това подаване на инструкции на регистър иструкции. LiquidCrystal библиотеката опростява това за вас така че вие не се нуждаете от инструкции на ниско ниво.

Течнокристалните дисплеи могат да се управляват с два режима: 4-битов и 8-битов. Четирибитовия режим изисква седем входно/изходни извода от Arduino, докато осем битовия режим изисква 11 извода. За изобразяване на текст на екрана вие може да правите(показвате) почти всичко в четири битов режим, така примера (мострата) показва как се управлява 2 х 8 светодиода в четири битов режим.

Свързване

Код

/* Hello World s technokristalen displei
* ------------
*
* ot David A. Mellis (Noemvri 2008)
*
* podobrena ot Limor Fried (Jul 5 2009)
* 
* prerabotena ot Valentin Petkov ( Dec 2009 )
*
*/


#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);

int backLight = 13;  // pin 13 kontrolira podsvetkata

void setup()
{
 pinMode(backLight, OUTPUT);
 digitalWrite(backLight, HIGH); // Vku4va podsvetkata. Promenete 'HIGH' s 'LOW' za da go izgasite.
 lcd.begin(2,8);        // Redove, Koloni - broq redove i koloni s koito razpolaga dispea
 lcd.clear();         // Izchistva displea
 lcd.setCursor(0,0);      // Premestva kursura na kolona 0, red 0 (purviq red)
 lcd.print("hello");      // Teksta, koito shte se izobrazi na 2-riq red
 lcd.setCursor(0,1);      // premestva kursora na kolona 0, red 1
 lcd.print("world");
void loop()
{
}