Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info please look at this Forum Post

:: Комбиниране ::

В тази секция на Игрището на Ардуино се поместват примерни програми и схеми за това как да се използва Ардуино в комбинация с различни софтуерни и хардуерни продукти или компоненти.


Сензори

Компоненти