Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info please look at this Forum Post

Свързване на Arduino Duemilanove, Mega или UNO към PC с Fedora с GNOME 3.

1. Убедете се, че имате връзка към Интернет.

2. От прозореца "Програми" изберете и стартирайте "Инсталиране/деинсталиране на софтуер".

3. В полето за търсене горе в ляво на отворилия се прозорец напишете "arduino" и цъкнете върху бутона "Търсене".

4. В полето с резултати ще се появи пакета "An IDE for Arduino-..." и още няколко пакета. Маркирайте отметката пред IDE-то и цъкнете върху бутона "Прилагане".

5. Ще Ви бъде поискана Вашата парола. Инсталиращият мениджър ще Ви предложи да инсталирате и пакетите "Files required for compiling code..." и "Documentation for Arduino...". Съгласете се и продължете.

На следващото изображение е показано състоянието на вече инсталирана система.

6. Можете да затворите прозореца "Инсталиране/деинсталиране на софтуер" и да стартирате програмата за работа с Arduino. Ще намерите Arduino IDE в раздела Програми -> Разработка.

7. Включете USB кабела в платката, след това в компютъра и изчакайте няколко секунди.

8. В прозореца на Arduino IDE, от менюто Tools изберете Serial port и цъкнете върху /dev/ttyACM0 (понякога е /dev/ttyACM1). Ако липсва, значи е трябвало да изчакате още 5-10 секунди.

9. Проверете в менюто Tools -> Board дали отметката е върху Вашия модел платка.

Готово! Можете да заредите скица от менюто File -> Examples и след това да я качите на платката като цъкнете върху бутона Upload в лентата с инструменти.