Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info please look at this Forum Post

:: Основи на електрониката ::

В тази секция ще се помества информация за някои от основните принципи в електрониката, които ще ви помагат да създавате свои прототипи.


Показва как се свързва светодиод без той да изгори и как се регулира яркостта, с която свети.

Изяснява схемата "делител на напрежение" и как чрез нея да се свърже сензор към микроконтролер.