Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info please look at this Forum Post

:: Ръководства ::

На тази страница можете да откриете връзки към книжки и ръководства за Ардуино. на български език


Обучителна книжка „Запознанство с Ардуино“

В тази книжка ще откриете интересна и полезна информация за философията на Ардуино, за елементите на платката и средата за програмиране. Съдържа примерни програми и схеми, разкриващи основните свойства и възможности на Ардуино. Книжката е замислена така, че след прочитането й да имате достатъчно знания, за да можете сами да създавате прототипи.


Наръчник „Ардуино книжка за програмиране“

В този наръчник са показани основите на структурата на програмния език на Ардуино (базиран на езика С) и е описан синтаксисът на най-често използваните команди, илюстрирайки тяхната употреба с примери и фрагменти програмен код. Включени са много от основните функции, последвани от приложение с прости схеми и програми за начинаещи.