Playground.arduino.cc will be read-only starting December 31st, 2018. For more info pleae look at this Forum Post

:: Игрището на Ардуино ::

Добре дошли в българската секция на Игрището на Ардуино – уики в което всички, които използват и се забавляват с Ардуино, могат да допринасят и да извличат полза от своите колективни изследвания.

Това е мястото, където да публикувате и споделяте своя код, схематични диаграми, ръководства, съвети или да се похвалите с проектите си след дългите часове на усърдна работа. Тук всеки може да редактира и добавя страници.

Игрището на Ардуино е в постоянен процес на развитие. Всеки съвет и информация ще са от полза така че прочетете как да се включите и започвайте да пишете!


Съдържание на Игрището на Ардуино

Какво е Ардуино

  • Информация за характеристиките и възможностите на платформата Ардуино.

Основи на електрониката

  • Основни принципи и закони в електрониката, които ще ви помогнат в създаването на по-сложни проекти.

Ръководства

  • Ръководства за Ардуино и книжки на български език.

Свързване и конфигуриране

  • Информация за това как да свържете платката и да осъществите връзка с компютъра.

Стъпка по стъпка

  • Прости програми, демонстриращи основни команди и функции използвани при работа с Ардуино. Тези програми (но без превода на български) са включени в средата за програмиране на Ардуино и са достъпни през „Файл > Примери“.

Комбиниране

  • Примерни програми и схеми за това как да се използва Ардуино в комбинация с различни софтуерни и хардуерни продукти или компоненти.

Галерия

  • Цели, завършени авторски проекти, реализирани с помощта на Ардуино.