:: Туториали ::

На тази страница са публикувани прости програми демонстриращи основни команди и функции използвани при работа с Ардуино. Тези програми (но без превода на български) са включени в средата за програмиране на Ардуино и са достъпни през File > Examples.


Съдържание

Дигитални входове и изходи (Digital I/O)

Аналогови входове и изходи (Analog I/O)

Серийна комуникация (Communication)

Share