:: Ръководства ::

На тази страница са линковете към книжки и ръководства на български език за Ардуино.


Книжката туториал "Запознанство с Ардуино"

В тази книжка ще откриете интересна и полезна информация за философията на Ардуино, за елементите на платката и средата за програмиране. Съдържа примерни програми и схеми разкриващи основните свойства и възможности на Ардуино. Книжката е замислена така, че след прочитането й да имате достатъчно знания за да можете сами да създавате прототипи.


Наръчника "Ардуино книжка за програмиране"

В този наръчник са показани основите на структурата на програмния език на Ардуино (базиран на езика С) и е описан синтаксиса на най-често използваните команди, илюстрирайки тяхната употреба с примери и фрагменти програмен код. Включени са много от основните функции, последвани от приложение с прости схеми и програми за начинаещи.


Share